Главная » Новости налоговой » Управление государственных доходов по г.Экибастуз сообщает

Управление государственных доходов по г.Экибастуз сообщает

15 февраля 2018 - nalog

  СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ НА ОСНОВЕ ПАТЕНТА

 Доводим до вашего сведения, что с 1 января 2018 года законодательными актами Республики Казахстан предусмотрены отмена социального налога для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента, для крестьянских и фермерских хозяйств (ЕЗН), а также перенос сроков уплаты взносов на обязательное социальное медицинское страхование на 2020 год.

В этой связи, до утверждения Приказа, в ФНО 910.00, 911.00, 920.00 за налоговый период 2018 год следует не заполнять либо указать «0» по следующим строкам:

в ФНО 911.00:

- строки 911.00.004 «сумма социального налога, подлежащего уплате в бюджет»;

- строки 911.00.008 «сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование»;

- в строке 911.00.010 строки социальный налог» и «взносы на обязательное социальное медицинское страхование»;

в ФНО 910.00:

- строки 910.00.014 «сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование за индивидуального предпринимателя»;

  в ФНО 920.00:

- раздел «Исчисление социального налога»;

- строки 920.00.025 «сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование за главу и членов хозяйства, и подлежащих перечислению в фонд социального медицинского страхования».

В случае, получения уведомления об отказе в обработке ФНО 911.00 с ошибками в строках: 911.00.002; 911.00.003; 911.00.004 и 911.00.008 (в отдельности или в совокупности), то такие ФНО будут обработаны позднее с выдачей патента (повторное направление ФНО не требуется). При наличии других видов ошибок ФНО 911.00 считаются не представленными.

 

ПАТЕНТ НЕГІЗІНДЕГІ АРНАУЛЫ САЛЫҚ РЕЖИМІ

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасы заң актілерімен шаруа немесе фермер қожалықтары үшін (БЖС) және патент негізіндегі арнаулы салық режимдерін қолданатын салық төлеушілер үшін әлеуметтік салықты жоюдың, және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарды төлеудің 2020 жылға көшіру қарастырылғанын назарларыңызға жеткіземіз.

Осыған байланысты, «Салық есептілігі нысандарын және оларды жасау қағидаларын бекіту туралы» ҚР ҚМ Бұйрығы бекітілгенге дейін, 2018 жылғы салық міндеттемелері бойынша 910.00, 911.00, 920.00 СЕН – дарының мына жолдарын толтырмау немесе «0» көрсеткішін көрсету қажет:

911.00 СЕН-да:

- «Бюджетке төлеуге жататын әлеуметтік салық сомасы» 911.00.004 жолын;

- «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарының сомасы»  911.00.008 жолын;

- «Әлеуметтік салық» және «міндетті әлеуметтік медициналық

сақтандыруғажарналары» 911.00.010 жолын.

910.00 СЕН-да:

- «Дара кәсіпкерлер үшін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналарының сомасы» 910.00.014 жолын.

 920.00 СЕН-да:

- «Әлеуметтік салықты есептеу» бөлімін;

- «Шаруашылық басшысының және мүшелерінің төленуге жататын міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарының сомасы» 920.00.025 жолын.

    Егер де 911.00 СЕН-ын өңдемеуі туралы хабарлама 911.00.002; 911.00.003; 911.00.004 және 911.00.008 жолдарына (жеке немесе жиынтығында)  байланысты болған жағдайда, бұл СЕН-дары кешірек өнделіп, патент берілетін болады (СЕН-ын  қайта жіберу талап етілмейді). Ал егерде қателердің басқа да түрлері бар болған жағдайда 911.00 СЕН-ы табыс етілмеген деп есептеледі

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!