Главная » Новости налоговой

Новости налоговой

 ВНИМАНИЕ!

С 21 мая 2018 года началась общереспубликанская Акция «Требуй чек – выиграй приз»,в период проведения Акции участникам предоставляется бесплатное мобильное приложение «Wipon» доступное для скачивания с AppleAppStore и GooglePlayMarket, оснащенное следующим функционалом: отправка фотографии чека; отправка обращений о фактах невыдачи чека; система оповещения о приеме, возможность просмотра истории отправленных чеков; Главный приз - автомобиль и другие поощрительные ценные призы,телефон для справок 8(7182) 32-56-84, 8(7182) 32-16-31. 

27 июня 2018 - nalog | 0 комментариев | 95 просмотров
Управление государственных доходов по г.Экибастуз сообщает

 Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне міндетті түрде қою

      1) мемлекеттік мекемелерді;

      2) резидент-заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерін;

       3) ойын бизнесі салығы салынуға жататын қызметі бойынша осы Кодекстің 534-бабында аталған тұлғаларды;

      4) шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін осындай арнаулы салық режимі қолданылатын қызметі бойынша қолданатын салық төлеушілерді қоспағанда, резидент-заңды тұлғалар, Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын бейрезиденттер, дара кәсіпкерлер осы бапта айқындалған тәртіппен қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне міндетті түрде қоюға жатады.

      Егер қосылған құн салығы бойынша тiркеу есебiне қою мақсаттары үшiн айналымның мөлшері күнтізбелік жыл ішінде ең төмен айналымнан асып кеткен жағдайда, осы баптың 1-тармағында аталған, қосылған құн салығы бойынша тiркеу есебiне қоюға жататын тұлғалар орналасқан жеріндегі салық органына қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі туралы салықтық өтінішті беруге міндетті.

       Салықтық өтініш айналым мөлшерінің ең төмен айналымнан асып кетуі туындаған ай аяқталған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмей мына тәсілдердің бірімен:

       1) өзі келу тәртібімен қағаз жеткізгіште;

       2) электрондық нысанда беріледі.

      Салықтық өтінішті электрондық нысанда беру туралы ереже тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша тәуекел деңгейі жоғарғы салық төлеушілерге қолданылмайды.

      Айналым мөлшерін:

      1) жаңадан құрылған резидент-заңды тұлғалар, бейрезидент Қазақстан Республикасында қызметін солар арқылы жүзеге асыратын филиалдар, өкілдіктер – әділет органдарында мемлекеттік (есептік) тіркелген күннен бастап;

      2) салық органдарында дара кәсіпкерлер ретінде жаңадан тіркеу есебіне тұрған жеке тұлғалар – салық органдарында тіркеу есебіне қойылған күннен бастап;

      3) ағымдағы күнтiзбелiк жылда салық органының шешiмi негiзiнде қосылған құн салығы бойынша тiркеу есебiнен шығарылған салық төлеушiлер – салық органының шешiмi негiзiнде қосылған құн салығы бойынша тiркеу есебiнен шығарылған күннен кейiнгi күннен бастап;

       өзге де салық төлеушілер – ағымдағы күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан бастап, өсу қорытындысы бойынша айқындайды.

      Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою мақсаттары үшін бюджетпен есеп айырысуларды шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимінде жүзеге асыратын салық төлеуші айналымды айқындау кезінде осы арнаулы салық режиміне жататын қызметті жүзеге асырудан түсетін өткізу бойынша айналымды есепке алмайды.

     Ең төмен айналым республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 30 000 мың еселенген мөлшерін құрайды.

     Егер құрылтайшы сенімгерлік басқару шарты бойынша не пайда алушы сенімгерлік басқару туындаған өзге де жағдайларда қосылған құн салығын төлеуші болып табылса, сенімгерлік басқарушы орналасқан жеріндегі салық органына сенімгерлік басқару шартын жасасқан күннен не сенімгерлік басқарудың туындауына негіз болып табылатын өзге де құжат күнінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей өзі келу тәртібімен қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне алу туралы салықтық өтінішті беруге міндетті. Өзге жағдайларда мұндай құрылтайшыны немесе пайда алушыны, сондай-ақ сенімгерлік басқарушыны міндетті түрде есепке қою осы баптың 2-тармағына сәйкес жүзеге асырылады.

     Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне алу туралы салықтық өтінішті Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғасының, Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын бейрезиденттің бірінші басшысы, дара кәсіпкер орналасқан жеріндегі салық органына осы баптың 2-тармағында айқындалған тәртіппен береді.

      Осы баптың 1-тармағында аталған тұлғалар қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтiнiш берген күннен бастап қосылған құн салығын төлеушiлерге айналады.

      Салық органы салықтық өтiнiш берілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде салық төлеушіні қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қоюды жүргізеді.

      Осы баптың 2-тармағында айқындалған тәртіппен қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтiнiшті ұсынбаған, осы баптың 1-тармағында көрсетілген, тұлға анықталған кезде салық органы мұндай салық төлеушіні анықтаған кезден бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей оған осы Кодекстің 115-бабында айқындалған тәртіппен Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзушылықтарды жою туралы хабарлама жібереді.

     Салық төлеушi осы баптың 7-тармағына сәйкес жіберілген салық органының хабарламасы бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтiнiшті ұсынбаған жағдайда, осы Кодекстің 115-бабының 5-тармағында белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін салық органы осы Кодекстің 118-бабында айқындалған тәртіппен салық төлеушінің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім шығарады.

Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне ерікті түрде қою

      1. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, осы Кодекстің 82-бабының 1-тармағына сәйкес қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне міндетті түрде қоюға жатпайтын тұлғалар мынадай тәсілдердің бірімен:

      1) өзі келу тәртібімен, қағаз жеткізгіште;

      2) электрондық нысанда;

      3) Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде резидент-заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу кезінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне алу туралы салықтық өтінішті беру жолымен қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне тұруға құқылы.

       Осы тармақтың бірінші бөлігі 2) тармақшасының ережесі тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша тәуекел деңгейі жоғарғы салық төлеушілерге қолданылмайды.

       Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне ерікті түрде тұруға:

      дара кәсіпкерлер болып табылмайтын жеке тұлғалардың;

      мемлекеттік мекемелердің;

      Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асырмайтын бейрезиденттердің;

      резидент-заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерінің;

      ойын бизнесі салығы салынуға жататын қызметі бойынша осы Кодекстің 534-бабында аталған тұлғалардың құқығы жоқ.

      2. Салық органы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтiнiш берілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлікті жасай отырып, салық төлеушіні қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қоюды жүргізеді.

      Осы баптың 1-тармағында аталған тұлғалар:

      1) осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында аталған тұлғалар үшін – қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтініш берген күннен бастап;

      2) осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасында аталған тұлғалар үшін – Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап қосылған құн салығын төлеушілерге айналады.

26 июня 2018 - nalog | 0 комментариев | 78 просмотров

 Управление государственных доходов по городу Экибастуз извещает,   что  в соответствии со статьей 646  Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

 Постановка контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных в режиме онлайн (оnline) производиться с присвоением регистрационного номера контрольно-кассовой машины и выдачей регистрационной карточки контрольно-кассовой машины в течении трех рабочих дней со дня подачи налогоплательщиком налогового заявления о постановке на учет контрольно-кассовой машины в налоговом органе.

При постановке на регистрационный учет контрольно-кассовой машины с блоком фискальной памяти налогоплательщик представляет в налоговый орган;

-налоговое заявление о постановке контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе;

-контрольно-кассовую машину, содержащую сведения о налогоплательщике;

-паспорт завода-изготовителя контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных;

- пронумерованные и прошнурованные, заверенные подписью и печатью налогоплательщика книгу учет наличных денег и книгу товарных чеков;

-копию договора, заключенного с оператором фискальных данных по предоставлению услуг связи для осуществления передачи данных о денежных расчетах в налоговые органы.

 

Управление государственных доходов по городу Экибастуз

            телефон (87187) 77-17-09

15 июня 2018 - nalog | 0 комментариев | 108 просмотров

 « Все об обращениях…

        С 3 августа 2015 года учет обращений физических и юридических лиц в в  управлении государственных доходов по городу Экибастуз ( далее читать в тексте- УГД)  ведется в программе ЕСЭДО /Единая система электронного документооборота)

  За  пять месяцев текущего года  зарегистрировано 67 обращений, том числе обращения физических лиц – 58, юридических лиц-9.

Вид документов-заявления-56, жалобы-6, прочие/запрос/ -5.

         Принятые меры по обращениям: удовлетворено полностью-32, прекращено,  в связи с поступлением ходатайства о не рассмотрении-11,  отказано по иным основаниям-5, разъяснено-16 и  списано без рассмотрения-1.

          Управлением на регулярной основе проводятся техучебы с личным составом по изучению Закона Закон Республики Казахстан  от 12 января 2007 года № 221-III-ЗРК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». Согласно плана по ведомственному контролю управление проводит ежемесячно мероприятия по исполнительской дисциплине/анализ, контроль/, конечной целью которого является недопущения фактов несвоевременного, некачественного исполнения и предоставления  ответов на обращения граждан.

     Обращения граждан Республики Казахстан в органы государственной власти являются не только средством защиты их прав и законных интересов, но и формой непосредственного участия в управлении делами государства.

     Необходимо отметить, что понимание государственными органами и гражданским сектором общности задачи обеспечения прав человека, выполнение которой во многом зависит от совместных усилий и взаимодействия, несомненно будет способствовать сохранению стабильности и экономической устойчивости, а также обеспечению защиты конституционных прав граждан.

5 июня 2018 - nalog | 0 комментариев | 86 просмотров

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік

 кірістер комитеті Павлодар облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті Екібастұз қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында  2018 жылдың 1-шы-жарты  жылдығына жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар өкілдерін қабылдау

КЕСТЕСІ

Лауазымы

Тегі, аты, әкесінің аты

Қабылдау күні мен уақыты

Орналасқан орны

Қызметтік телефоны

Басшы

Талғат

Зейноллаұлы

Горяев

әр дүйсенбі сайын

15:00-17:00 дейін

әр сәрсенбі сайын

17:00-18:00 дейін

Мәшһүр Жүсіп көшесі, 94

201 кабинет

77-16-91

Басшының орынбасары

Нүргүл

Абзалқызы

Казылова

әр сейсенбі сайын

15:00-17:00 дейін

әр бейсенбі сайын

17:00-18:00 дейін

Мәшһүр Жүсіп көшесі, 94

203 кабинет

77-17-59

Басшының орынбасары

Қымбат

Кенжебайқызы

Бектемирова

әр сәрсенбі сайын

15:00-17:00 дейін

әр жұма сайын

17:00-18:00 дейін

Мәшһүр Жүсіп көшесі, 94

107 кабинет

77-16-94

Қабылдауға жазылу телефоны  8 (7187) 77-16-91

E-mail: Secretar@ekb.taxpavlodar.mgd.kz

kanc@ekb.taxpavlodar.mgd.kz

 

ГРАФИК

Управлении государственных доходов по городу Экибастуз

Департамента государственных доходов по Павлодарской области

Комитета государственных доходов Министерства финансов

Республики Казахстан на I полугодие 2018 года

Должность

Фамилия, имя, отчество

День недели и время приема

Местонахождение

Служеб ный телефон

Руководитель

Горяев

Талгат

Зейнуллаевич

по понедельникамс 15:00-до 17:00 по средам

с 17:00-18:00

ул. Мәшһүр Жүсіп, 94

кабинет 201

77-16-91

Заместитель руководителя

Казылова 

Нургуль 

Абзаловна

по вторникам

с 15:00- до 17:00 по четвергам

с 17:00-18:00

ул. Мәшһүр Жүсіп, 94

кабинет 203

77-17-59

Заместитель руководителя

Бектемирова

Кымбат

Кенжебаевна

по средам

с  15:00- до 17:00

по пятницам

с 17:00 -18:00

ул. Мәшһүр Жүсіп, 94

кабинет 107

77-16-94

Запись на прием по телефону 8 (7187) 77-16-91

E-mail:  Secretar@ekb.taxpavlodar.mgd.kz

 

kanc@ekb.taxpavlodar.mgd.kz

5 июня 2018 - nalog | 0 комментариев | 87 просмотров

 ВНИМАНИЕ!

С 21 мая 2018 года началась общереспубликанская Акция «Требуй чек – выиграй приз»,в период проведения Акции участникам предоставляется бесплатное мобильное приложение «Wipon» доступное для скачивания с AppleAppStore и GooglePlayMarket, оснащенное следующим функционалом: отправка фотографии чека; отправка обращений о фактах невыдачи чека; система оповещения о приеме, возможность просмотра истории отправленных чеков; Главный приз - автомобиль и другие поощрительные ценные призы,телефон для справок 8(7182) 32-56-84, 8(7182) 32-16-31. 

4 июня 2018 - nalog | 0 комментариев | 170 просмотров

 Особенности определения плательщиков налога на добавленную стоимость при импорте товаров

В случае, если товары приобретаются налогоплательщиком Республики Казахстан на основании договора (контракта) с налогоплательщиком другого государства-члена Евразийского экономического союза, уплата налога на добавленную стоимость осуществляется налогоплательщиком Республики Казахстан (собственником товаров либо комиссионером, поверенным, оператором), на территорию которой импортированы товары. Под собственником товаров следует понимать лицо, которое обладает правом собственности на товары или к которому переход права собственности на товары предусматривается договором (контрактом).

В случае, если товары приобретаются налогоплательщиком Республики Казахстан на основании договора (контракта) с налогоплательщиком другого государства-члена Евразийского экономического союза и при этом товары импортируются с территории третьего государства-члена Евразийского экономического союза, налог на добавленную стоимость уплачивается налогоплательщиком Республики Казахстан, на территорию которой импортированы товары, – собственником товаров.

В случае, если товары реализуются налогоплательщиком одного государства-члена Евразийского экономического союза на основании договора комиссии, поручения налогоплательщику Республики Казахстан и импортируются с территории третьего государства-члена Евразийского экономического союза, уплата налога на добавленную стоимость осуществляется налогоплательщиком Республики Казахстан, на территорию которой импортированы товары, – комиссионером, поверенным.

 В случае, если налогоплательщик Республики Казахстан приобретает на выставочно-ярмарочной торговле, организованной другим налогоплательщиком Республики Казахстан, товары, ранее импортированные на территорию Республики Казахстан налогоплательщиком другого государства-члена Евразийского экономического союза, по которым не был уплачен налог на добавленную стоимость, уплата налога на добавленную стоимость осуществляется налогоплательщиком Республики Казахстан – собственником товаров либо комиссионером, поверенным (оператором), если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

При отсутствии договоров (контрактов) на куплю-продажу товаров уплата налога на добавленную стоимость по таким товарам осуществляется налогоплательщиком Республики Казахстан, организовавшим выставочно-ярмарочную торговлю.

Налогоплательщик Республики Казахстан, организующий выставочно-ярмарочную торговлю, обязан письменно уведомить о проведении такой торговли налоговый орган по месту нахождения за десять рабочих дней до начала ее проведения с приложением списка участников торговли из государств-членов Евразийского экономического союза.

24 мая 2018 - nalog | 0 комментариев | 87 просмотров

 Согласно Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» реализация, отгрузка и (или) транспортировка и прокачка нефтепродуктов на производственных объектах баз нефтепродуктов и автозаправочных станций (за исключением автозаправочных станций передвижного типа) осуществляются с обязательным перемещением нефтепродуктов через контрольные приборы учета (далее – КПУ).

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования» от 27 декабря 2017 года № 126-VI ЗРК, сроки установки КПУ были продлены.

Таким образом, требование об обязательном применении приборов учета при реализации нефтепродуктов автозаправочных станции, непосредственно расположенных в областном центре и городах областного и районного значения продлено до 1 января 2019 года. А для автозаправочных станций, расположенных в поселках, сельских округах и приграничных территориях – до 1 января 2021 года.

Во избежание нарушения законодательства, рекомендуется начать процедуры установки приборов учета уже сейчас и завершить процедуры установки до 01 июля 2018 года.

При установки КПУ должны отвечать следующим требованиям:

1) обеспечение возможности передачи данных (по сети Интернет, телефонной линии) по защищенным телекоммуникационным каналам через информационную систему об объемах производства и (или) оборота нефтепродуктов оператора данных, установленных на производственных объектах производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и автозаправочных станций (кроме автозаправочных станций передвижного типа);

2) обеспечение выполнения измерений с погрешностью, не превышающей допускаемую погрешность измерений в установленных режимах и условиях эксплуатации;

3) обеспечение формирования первичных данных для внешних автоматизированных систем в части измеренных показателей в соответствии с протоколами информационного обмена;

4) наличие системы безопасности от несанкционированного доступа (код, ключ, пломба, голографическая наклейка);

5) обеспечение средствами защиты от помех, сбоев в системе электропитания (отсекатель напряжения, источник бесперебойного питания и т.п.), а в случае аварийных сбоев – продолжительность автономной работы в электроснабжении для производителей нефтепродуктов не менее одного часа, для баз нефтепродуктов и автозаправочных станций не менее суток;

6) наличие технического паспорта, инструкции по эксплуатации и документа о происхождении.

Реализация, отгрузка и (или) транспортировка и прокачка нефтепродуктов осуществляются с обязательным перемещением нефтепродуктов через КПУ:

- резервуаров и автозаправочных станций – производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, оптовыми поставщиками нефтепродуктов, импортерами, розничными реализаторами нефтепродуктов.

КПУ на автозаправочных станциях (кроме автозаправочных станций передвижного типа) устанавливаются на резервуаре.

Измерение резервуарных запасов, находящихся на хранении в резервуарном парке (резервуарах), осуществляется посредством КПУ различных типов для удаленного контроля взливов нефтепродуктов в мерах вместимости и мерах полной вместимости, устанавливаемых на товарных резервуарах.

Измерение массы нефтепродукта в резервуарах определяется КПУ на основе действующих методов измерения массы нефтепродуктов согласно требованиям межгосударственных стандартов.

Согласно части 5 статьи 281 КоАП РК предусмотрена административная ответственность за нарушение условий производства и (или) оборота отдельных видов нефтепродуктов и подакцизных товаров, за исключением биотоплива, этилового спирта и алкогольной продукции, совершенное в виде:

реализации и (или) отгрузки отдельных видов нефтепродуктов производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, оптовыми поставщиками нефтепродуктов или розничными реализаторами нефтепродуктов без контрольных приборов учета (КПУ) либо минуя КПУ;

влечет штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства - в размере двухсот двадцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере трехсот пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере восьмисот месячных расчетных показателей, с конфискацией нефтепродуктов, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, и (или) доходов, полученных вследствие совершения правонарушения.

Действия, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влекут штраф на физических лиц в размере двухсот, на субъектов малого предпринимательства - в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства - в размере четырехсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере одной тысячи месячных расчетных показателей, с конфискацией нефтепродуктов, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, и (или) доходов, полученных вследствие совершения правонарушения.

23 мая 2018 - nalog | 0 комментариев | 167 просмотров

 Внимание!

С 21 мая 2018 года стартует общереспубликанская Акция «Требуй чек – выиграй приз»,в период проведения Акции участникам предоставляется бесплатное мобильное приложение «Wipon» доступное для скачивания с AppleAppStore и GooglePlayMarket.Главный приз - автомобиль и другие поощрительные ценные призы,телефон для справок 8(7182) 32-56-84, 8(7182) 32-16-31.

18 мая 2018 - nalog | 0 комментариев | 137 просмотров

 Об утверждении Правилвыписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур

В соответствии с пунктом 2 статьи 412 Кодекса Республики Казахстан    от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.                Утвердить прилагаемые Правила выписки  счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур (далее – Правила).

2.                Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 мая 2017 года № 301 «Об утверждении Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15156, опубликован 12 июня 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Тенгебаев А.М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официальное опубликование;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 6Правил, который вводится в действие с 1 апреля          2018 года, и действует до 1 января 2019 года.

Министр финансов

Республики Казахстан                                                       Б. Султанов

18 мая 2018 - nalog | 0 комментариев | 94 просмотра

 СЫРТҚЫ (КӨРНЕКІ) ЖАРНАМАНЫ ОРНАЛАСТЫРҒАНЫ ҮШІН ТӨЛЕМАҚЫ

Сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырғаны үшін төлемақы (бұдан әрітөлемақы) ҚР аумағындағы жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде, елді мекендердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін алынады.

Төлемақы бойынша мөлшерлемелерді, есептеу және төлеу тәртібі туралы толық мәліметті Салық Кодексінің 603-606 баптарынан алуға болады.

Жарнама объектiлерiн тиісті құжаттарсыз орналастыруға тыйым салынады.
Тиiстi рұқсат құжаты болмаған кезде сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін нақты орналастыру төлемақы сомасын өндіріп алуға және бюджетке енгізуге негіз болып табылады.

Төлемақы мөлшерлемелері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру жүзеге асырылатын тиісті күнтізбелік айдың бірінші күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш мөлшері (2018 жылы АЕК - 2405 теңге) негізге алына отырып айқындалады.          

Күнтiзбелiк бiр ай үшiн бюджетке енгiзiлуге тиiстi төлемақы сомасы келесi айдың 25-інен кешiктiрiлмей төленедi.

Бюджетке төленген алым сомаларын қайтаруды немесе есепке жатқызуды Салық Кодексінің 100 және 102-баптарында белгіленген тәртіппен салықтық өтініш және бұл төлеушіде төлемақының артық төленген сомасының болғанын және (немесе) сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастырмау фактісін растайтын тиісті мемлекеттік уәкілетті органның құжаты негізінде салық органдары жүргізеді.

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті өкілді органдарының облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде және елді мекендерде орналастырылатын сыртқы (көрнекі) жарнама бойынша базалық ай сайынғы төлемақы мөлшерлемелерінің мөлшерін сыртқы (көрнекі) жарнаманың орналасқан жеріне қарай екі еседен асырмай арттыруға құқығы бар.

19 апреля 2018 - nalog | 0 комментариев | 80 просмотров

 Уважаемые налогоплательщики!

Согласно статьи 305 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», не исполняют налоговые обязательства по предоставлению и уплате авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу:

1) налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325 000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января финансового года, предшествующего предыдущему финансовому году, если иное не предусмотрено настоящим пунктом;

2) вновь созданные (возникшие) налогоплательщики - в течение налогового периода, в котором осуществлена государственная (учетная) регистрация в органе юстиции, а также в течение последующего налогового периода;

3) вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия структурного подразделения юридического лица, - в течение налогового периода, в котором осуществлена регистрация в налоговых органах, а также в течение последующего налогового периода;

4) налогоплательщики, соответствующие условиям пункта 1 статьи 289 Налогового кодекса;

5) налогоплательщики, соответствующие условиям пункта 1 статьи 291 Налогового кодекса;

6) налогоплательщики, соответствующие условиям пунктов 2 и 3 статьи 290 Налогового кодекса;

7) налогоплательщики, соответствующие условиям пункта 1 статьи 708 Налогового кодекса. Налогоплательщики, которые не попадают под действие пункта 2 статьи 305 Налогового кодекса, обязаны представлять расчет сумм авансовых платежей до и после сдачи КПН. Напоминаем, что приближается срок предоставления расчета сумм АП после сдачи декларации по КПН. Расчет должен быть представлен не позднее 20 апреля текущего года за 2,3,4 кварталы 2018 года в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика. При этом, сумма авансовых платежей после сдачи декларации исчисляется в размере трех четвертых от суммы КПН, исчисленного за предыдущий налоговый период в соответствии с п. 1.ст. 302 и ст.652 Налогового кодекса (АП (форма 101.02 Расчет сумм авансовых платежей по КПН , подлежащей уплате за период после сдачи декларации )  за  2018 г. = (3/4 × КПН 2017 г). С 2018 года дополнительный расчет сумм авансовых платежей по КПН после сдачи декларации по форме 101.02 может быть представлен до 31 декабря, но уплата производится до 25 числа текущего календарного года.

Также напоминаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 20% от суммы превышения фактически исчисленного КПН за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более 20%.

  

Управление государственных доходов по городу Экибастуз

19 апреля 2018 - nalog | 0 комментариев | 135 просмотров

 В целях повышения требований к морально-нравственному облику и деловым качествам государственных служащих Указом Президента Республики Казахстан 29 декабря 2015 года утвержден  Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан за №153.

Кодекс направлен на укрепление доверия общества к государственным органам, формирование высокой культуры взаимоотношений на государственной службе и предупреждение случаев неэтичного поведения государственных служащих.

 Государственные служащие во внеслужебное время должны: 

-не допускать случаев антиобщественного поведения, в том числе не могут появляться в общественных местах в состоянии опьянения;

-проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое должностное положение при получении соответствующих услуг;

-не допускать со своей стороны нарушения требований законодательства, сопряженных с посягательством на общественную нравственность, порядок и безопасность, и не вовлекать других граждан в совершение  противоправных, антиобщественных действий.

Государственным служащим не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно:

-не соответствует основным направлениям политики государства;

-раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию;

-содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, органов государственного управления, других государственных служащих.

При предъявлении к государственному служащему необоснованного публичного обвинения в коррупционных проявлениях он должен в месячный срок со дня  обнаружения такого обвинения принять меры по его опровержению.

19 апреля 2018 - nalog | 0 комментариев | 115 просмотров

 ПРОЕКТ

Решение маслихата города Экибастуза

О внесении изменений в решение

маслихата города Экибастуза

от 21 августа 2014 года № 256/31

«Об установлении единых ставок

фиксированного налога»

В соответствии со статьей 546 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс)», городской маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение маслихата города Экибастуза от 21 августа 2014 года № 256/31 «Об установлении единых ставок фиксированного налога». (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4028, опубликованное 20 марта 2014 года в газетах «Отарқа», «Голос Экибастуза») следующие изменения:

1) в преамбуле указанного решения цифру «422» заменить цифрой «546»;

2) приложение к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Экибастузского городского маслихата по вопросам экономики, бюджета и предпринимательства.

3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии                        

      Секретарь городского маслихата             Б. Куспеков

Приложение          
к решению маслихата города Экибастуза
 от ………… 2018 года №…………  

Единые ставки фиксированного налога

 

№ п/п

Наименование объекта налогообложения

Единые ставки фиксированного налога (в месячных расчетных показателях)

1.

Игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с одним игроком

4

2.

Игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с участием более одного игрока

4

3.

Персональный компьютер, используемый для проведения игры

2

4.

Игровая дорожка

9

5.

Бильярдный стол

5

6.

обменный пункт уполномоченной организации

12


Жоба

Екібастұз қаласы бойынша маслихаттың шешімі

Екібастұз қалалық мәслихатының

2014 жылғы 21 тамыздағы № 256/31 шешімініне

өзгеріс енгізү

«Бірыңғай тіркелген салық ставкаларын белгілеу туралы»

Қазақстан Республикасының Кодексінің «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық Кодексі)» 546 бабына сәйкес,  қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1.     Екібастұз қалалық мәслихатының 2014 жылғы 21 тамыздағы № 256/31 шешімініне «Бірыңғай тіркелген салық ставкаларын белгілеу туралы» (мемлекеттік тізіміңде №4028 нормативтік-қуқыттық актісінде тіркелген және 2014 жылғы 20 наурыздағы «Отарқа» «Голос Экибастуза» газетіңде жариялған) келесі өзгеріс енгізү:

1)    кіріспесіңде көрсетілген 422 санді 546 санмен өзгерту;

2)    көрсетілген шешімінің қосымшасың жана редакциясінда баяндау керек

2.     Осы шешімнің орындалуын бақылау Екібастұз қалалық мәслихатының экономика, бюджет және кәсіпкерлік мәселелері тұрақты комиссиясына жүлтелсін.

3.     Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік кун өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы,

Қалалық мәслихат хатшысы                                      Б. Құспеков

Екібастұз қалалық мәслихатының

Шешіміне қосымша

Тіркелген салық ставкалары

№ п/п

Салық салу объектісінің атауы

 

Біріңғай тіркелген салық ставкалары (айлық есептік көрсеткіш)

1.

Бір ойыншымен ойын өткізуге арналған, ұтыссыз ойын автоматы

4

2.

Біреуден артық ойыншылардың қатысуымен ойын өткізуге арналған, ұтыссыз ойын автоматы

4

3.

ойын өткізу үшін пайдаланылатын дербес компьютер

2

4.

Ойын жолы

9

5.

Бильярд үстелі

5

6.

айырбастау пункті ұйымдастыру уәкілет

12

 17 апреля 2018 - nalog | 0 комментариев | 100 просмотров

Управление государственных доходов по г.Экибастуз уделяет особое внимание своевременному принятию предупредительных и профилактических мер по вопросу улучшения качества оказываемых услуг и минимизации коррупционных проявлений.

В целях предупреждения и пресечения коррупционных, должностных правонарушений и неправомерных действий со стороны сотрудников  управления  за 1 квартал 2018 года  проведены ряд мероприятий по противодействию коррупции:  размещены  7 статей в  средствах массовой  информации,  озвучены  3 выступления на радио,  проведено 18 аппаратных учеб.

На аппаратных учебах разьясняются нормы Закона «О противодействии коррупции», «Этический кодекс государственных служащих» Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих), Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан», Уголовного кодекса Республики Казахстан  и тем предупреждения коррупционных  правонарушений, в ходе которых доводится  до  сотрудников  управления о недопущений такого рода действий.

Также, на постоянной основе проводится дистанционный контроль за реализацией мероприятий по ведомственному контролю с использованием информационных систем, так за 1 квартал 2018 года  проведено 13 внутренних проверок.

В управлении государственных доходов  работает дисциплинарная комиссия. В 1 квартале 2018 года проведено 3 заседания, по результатам которого специалистам, допустившие нарушения  наложены  дисциплинарные взыскания.

Проведено заседание рабочей группы по осуществлению контроля за недопущением коррупционных правонарушений и преступлений работниками управления  по итогам  работы по осуществлению контроля за недопущением коррупционных правонарушений  и преступлений работниками управления государственных доходов за 2 полугодие 2017 года.

В управлении функционирует круглосуточная телефонная линия с автоматической функцией записи, на которой можно оставить сообщения по любым фактам неправомерных действий сотрудников нашего органа с дальнейшей передачей данных телефона доверия в соответствующие структурные подразделения для исполнения. 

На территории управления установлен баннер «Скажем коррупции нет!» с указанием телефона доверия Департамента государственных доходов по Павлодарской области.

В здании управления установлены ящики для жалоб и предложений, за  1 квартал 2018 года по фактам нарушения Этического Кодекса государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих)   не поступало.

В здании управления имеется стенд на котором размещен «Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан» (Правила служебной этики государственных служащих), утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153 и график приема граждан руководством управления.

В «Центрах по приему и обработке информации» установлена электронная очередь, на стендах в здании управления размещены телефоны, сайты и электронные почты Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области по вопросу качества оказания государственных услуг. Также в целях информирования услугополучателей на стендах Управления размещена  информация об уполномоченных по этике.

Проведение в комплексе вышеуказанных антикоррупционных мероприятий позволяют эффективно и целенаправленно противостоять коррупционным проявлениям в налоговых отношениях, повысить имидж органа государственных доходов по г.Экибастуз и рост доверия налогоплательщиков.

 

17 апреля 2018 - nalog | 0 комментариев | 91 просмотр